AvKON İZLEME: OPUZ KARARININ İNFAZI

AİHM Kararı:
 
İHOP İzleme:

 

33401/02 sayılı, 09.96.2009 tarihli ve 09.09.2009 tarihinde kesinleşen Opuz kararı

Davanın Tanımı: İzlemesi devam ediyor: yeni dava ya da henüz sınıflandırılmamış (standart ya da nitelikli usul) dava

Uygulama Durumu: İzlemelesi devam ediyor: yeni dava ya da henüz sınıflandırılmamış (standart ya da nitelikli usul) dava

Bakanlar Komitesi’nin En Son Tarihli İncelemelesi

Dava, yetkililerin başvurucu ve başvurucunun annesini ev içi şiddetten koruyamamasıyla ilgilidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yetkililerin başvurucunun eski eşinin şiddet arz eden davranışlarına ilişkin olarak defalarca uyarılmalarına rağmen, başvurucunun eski eşi tarafından öldürüren annesinin yaşam hakkını korumadığına hükmetmiştir (2. Madde ihlali). 

Dava ayrıca, başvurucunun bedensel bütünlüğünün eski eşinin şiddet içeren ve istimar edici davranışlarıyla ciddi bir biçimde ihmal edilmesine rağmen yetkililerce etkili bir caydırıcılığı olan korunma önlemlerinin alınmamış olmasıyla da ilgilidir (3. Madde ihlali) 

Son olarak, dava, özellikle de Türkiye’deki ev içi şiddet olaylarının, yargı sisteminin pasifliğinin ve saldırganların cezasız kalmalarının esas olarak kadınları etkilediğini göz önünde bulundurarak, başvurucu ve başvurucunun annesinin maruz kaldığı şiddetin kadına yönelik ayrımcılığa varan toplumsal cinsiyet temelli olduğu ve Sözleşme’nin 2. ve 3. maddeleri ile birlikte ayrımcılık yapıldığıyla da ilgilidir (14. Madde ihlali).

Bireysel ve genel önlemler: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hakkaniyete uygun olarak, başvurucuya Sözleşme’nin 2, 3 ve 14. maddelerinin ihlalinden dolayı uğradığı zararı tazmin etmek üzere adil tatmin sunulmasına hükmetmiştir.

Türk yetkililer tarafından 17.05.2010 ve 29.06.2010 tarihlerinde sunulan eylem planları hâlihazırda değerlendirilmektedir.

Vekiller söz konusu kararı yetkililerce sunulan eylem planlarının değerlendirilmesi ışığında, 1108. DH Toplantısında (Mart 2011) tekrar ele almaya karar vermiştir.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.