İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Yasa
AİHM Kararı:X/Türkiye Kararı
Dosya Adı:Yasal Düzenleme
Vaka Tarihi:29/12/2004
Vaka Açıklaması:5235 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Yasa
Tam Metin:Tam Metni Göster

Yasa metni için tıklayınız...

Ek Belge:Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Yasa Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:özgürlükten mahrum bırakmak, Tutukluluk, Cezaevi Koşulları.
Birim:Yasama: Yasa
AİHS Maddeleri:(Md. 3) İşkence Yasağı, (Md. 14) Ayrımcılığın Yasaklanması.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.