İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Opuz Kararı)
AİHM Kararı:Opuz Kararı
Dosya Adı:Ailenin Korunması
Vaka Tarihi:11/5/2011
Vaka Açıklaması:Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Tam Metin:Bu vakayla ilgili Tam Metin bilgisi bulunmamaktadır!
Ek Belge:Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Opuz Kararı) Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Kadına Yönelik Şiddet.
Birim:Yasama: Uluslararası Anlaşmalar
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı, (Md. 3) İşkence Yasağı, (Md. 14) Ayrımcılığın Yasaklanması.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.