İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

Oya Ataman Grubu Davalar
AİHM Kararı:Oya Ataman Kararı
Dosya Adı:AİHM kararları
Vaka Tarihi:19/6/2013
Vaka Açıklaması:Gezi Direnişi sırasında İzmir'de bir kadının tartaklanmasına ilişkin haber ve video... (Dipnot 53) Ayrıca video için: http://www.radikal.com.tr/turkiye/o_polis_konustu_hic_hatirlamiyorum-1138225
Tam Metin:Tam Metni Göster

Haber için tıklayınız...

Ek Belge:Oya Ataman Grubu Davalar Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Toplantı ve Gösteri Hakkı.
Birim:Basın: Ulusal Basın
AİHS Maddeleri:(Md. 3) İşkence Yasağı, (Md. 11) Dernek Kurma Ve Toplantı Özgürlüğü.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.