İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

20 Maddede Milli Eğitim Şurası (Hürriyet)
AİHM Kararı:Opuz Kararı
Dosya Adı:Basın
Vaka Tarihi:5/12/2014
Vaka Açıklaması:Milli Eğitim Şurası'nda "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimi verilmesi önerisinin "toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun 3'üncü sınıftan itibaren mevcut bir ders içinde bir ünite olarak işlenmesi" biçiminde değiştirilerek kabul edilmesi... (Hürriyet)
Tam Metin:Bu vakayla ilgili Tam Metin bilgisi bulunmamaktadır!
Ek Belge:20 Maddede Milli Eğitim Şurası (Hürriyet) Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Kadına Yönelik Şiddet.
Birim:Basın: Ulusal Basın
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı, (Md. 3) İşkence Yasağı, (Md. 14) Ayrımcılığın Yasaklanması.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.