İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

X/Türkiye Kararı
AİHM Kararı:X/Türkiye Kararı
Dosya Adı:Ceza İnfaz Kurumları
Vaka Tarihi:1/11/2013
Vaka Açıklaması:Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından hazırlanan "Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı"
Tam Metin:Tam Metni Göster
Ek Belge:X/Türkiye Kararı Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:özgürlükten mahrum bırakmak, Tutukluluk, Cinsel Yönelim, Cezaevi Koşulları, LGBTİ, AIHM.
Birim:STK: Sivil Toplum Kuruluşu
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı, (Md. 3) İşkence Yasağı, (Md. 7) Cezaların Yasallığı.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.