İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

İçişleri Bakanı Güler'in yazılı soru önergesine yanıtı. (Ataman Grubu Davalar)
AİHM Kararı:Oya Ataman Kararı
Dosya Adı:Ataman Grubu davaları
Vaka Tarihi:21/6/2013
Vaka Açıklaması:Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in Gezi Direnişi sırasında polislerin şiddet uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesine verdiği yanıt... Dipnot 54
Tam Metin:Bu vakayla ilgili Tam Metin bilgisi bulunmamaktadır!
Ek Belge:İçişleri Bakanı Güler'in yazılı soru önergesine yanıtı. (Ataman Grubu Davalar) Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Toplantı ve Gösteri Hakkı.
Birim:Yasama: Diğer
AİHS Maddeleri:(Md. 2-1) Etkili Soruşturma, (Md. 2-1) Yaşam, (Md. 3) Etkili Soruşturma, (Md. 3) İnsanlık Dışı Muamele, (Md. 3) İşkence, (Md. 11-1) Barışçı Toplantı Yapma Özgürlüğü, (Md. 11-2) Müdahale.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.