İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

Oya Ataman Grubu Davalar
AİHM Kararı:Oya Ataman Kararı
Dosya Adı:Ataman Grubu davaları
Vaka Tarihi:2/5/2014
Vaka Açıklaması:DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından hazırlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı (2014) Değerlendirmesi... Dipnot 51
Tam Metin:Bu vakayla ilgili Tam Metin bilgisi bulunmamaktadır!
Ek Belge:Oya Ataman Grubu Davalar Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Toplantı ve Gösteri Hakkı.
Birim:STK: Sivil Toplum Kuruluşu
AİHS Maddeleri:(Md. 11-1) Barışçı Toplantı Yapma Özgürlüğü.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.