İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

"Polise Emri Ben Verdim"
AİHM Kararı:Oya Ataman Kararı
Dosya Adı:Ataman Grubu davaları
Vaka Tarihi:24/6/2013
Vaka Açıklaması:Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gezi Direnişi" sırasında ölüm olayları üzerine söylediği "Polise emri ben verdim" sözüne ilişkin haber... Dipnot 45
Tam Metin:Tam Metni Göster

Haber metni için tıklayınız...

Ek Belge:"Polise Emri Ben Verdim" Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Toplantı ve Gösteri Hakkı.
Birim:Basın: Ulusal Basın
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı, (Md. 11-1) Barışçı Toplantı Yapma Özgürlüğü.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.