İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

"Güvenlik Paketi" (Ataman Grubu Davalar)
AİHM Kararı:Oya Ataman Kararı
Dosya Adı:Ataman Grubu davaları
Vaka Tarihi:14/10/2014
Vaka Açıklaması:TBMM gündemine getirilmesi tartışılan "Güvenlik Paketi"ne ilişkin haber... Dipnot 44
Tam Metin:Bu vakayla ilgili Tam Metin bilgisi bulunmamaktadır!
Ek Belge:"Güvenlik Paketi" (Ataman Grubu Davalar) Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Toplantı ve Gösteri Hakkı.
Birim:Yasama: Yasa
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı, (Md. 3) İşkence Yasağı, (Md. 5) Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı, (Md. 6) Adil Yargılanma Hakkı, (Md. 11-1) Barışçı Toplantı Yapma Özgürlüğü.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.