İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

Oya Ataman Grubu Davalar
AİHM Kararı:Oya Ataman Kararı
Dosya Adı:Ataman Grubu davaları
Vaka Tarihi:5/3/2012
Vaka Açıklaması:"Kolluk Gözetim Komisyonu" hakkında yasa tasarısı... Dipnot 42
Tam Metin:Tam Metni Göster

Yasa tasarısı için tıklayınız...

Ek Belge:Oya Ataman Grubu Davalar Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Toplantı ve Gösteri Hakkı.
Birim:Yasama: Yasa
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı, (Md. 3) İşkence Yasağı, (Md. 5) Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı, (Md. 7) Cezaların Yasallığı, (Md. 11-1) Barışçı Toplantı Yapma Özgürlüğü.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.