İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

Askerlik Değerlendirme Formu (T.A. Davası/Şüpheli Asker Ölümleri)
AİHM Kararı:Kılınç vd/ Servet Gündüz Kararı
Dosya Adı:T.A.
Vaka Tarihi:16/7/2010
Vaka Açıklaması:T.A.'nın askere alınmasından sonra hazırlanan "Psikiyatri Kliniklerinde Askerliğe Elverişlilik Hali Değerlendirilecek Personel İçin Askeri İşlevsellik DEğerlendirme ve Kıt'a Kanaati Formu"
Tam Metin:Bu vakayla ilgili Tam Metin bilgisi bulunmamaktadır!
Ek Belge:Askerlik Değerlendirme Formu (T.A. Davası/Şüpheli Asker Ölümleri) Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:Zorunlu Askerlik Hizmeti, Askeri Yargı, Yaşam hakkı.
Birim:Yürütme: Taşra Teşkilatı
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.