İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
AİHM Kararı:Meryem Çelik vd Kararı
Dosya Adı:Belgeler
Vaka Tarihi:1/1/2015
Vaka Açıklaması:
Tam Metin:Tam Metni Göster

Amerikan devletleri arasında 22.11.1969 tarihinde imzalanan Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi

Ek Belge:Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:AIHM, Yaşam hakkı.
Birim:Yasama: Uluslararası Anlaşmalar
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.