İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

T.A. Davasında Anayasa Mahkemesi Kararı
AİHM Kararı:Kılınç vd/ Servet Gündüz Kararı
Dosya Adı:T.A.
Vaka Tarihi:14/4/2016
Vaka Açıklaması:
Tam Metin:Tam Metni Göster

T.A.'nın anne ve babasının yaptığı başvuru değerlendiren Anayasa Mahkemesi, "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasının "kişi bakımından yetkisizlik" gerekçesiyle "kabul edilemez" olduğuna karar verdi...

Ek Belge:T.A. Davasında Anayasa Mahkemesi Kararı Ek Dosyası
Anahtar Sözcükler:vicdani ret, Zorunlu Askerlik Hizmeti, Askeri Yargı, Vatan Hizmeti, Soruşturma, Kovuşturma, Cezaevi Koşulları, AIHM, Yaşam hakkı.
Birim:Yargı: Temyiz Mahkemesi
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı.