AİHM İlk Kez Soruşturmanın Yeniden Başlatılması Kararı Verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mehmet Arıcı ve Muhsin Güngör isimli köylülerin öldürülmesi olayında faillerin tespiti ve cezalandırılması konusunda etkin soruşturma yapılmadığına hükmetti. Mahkeme 23 Ekim 2012 tarihinde aldığı kararda ilk defa, hükümeti “hazırlık soruşturmasını geciktirmeden yeniden başlatmaya ve başvuru sahiplerinin (yani maktullerin akrabalarının) tazmin edilmesine ilişkin gerekli adımları atmaya” davet etti.

Nihayet Arıcı ve Diğerleri -Türkiye (başvuru no: 24604/04 ve 16855/05) kararına ilişkin ayrıntılı bilgi için: Nihayet Arıcı ve Diğerleri -Türkiye Kararı

Tags: 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.