AİHM Kararlarının İzlenmesi İzmir Toplantısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının infazının izlenmesinde insan hakları savunucularının izleme kapasitelerini güçlendirme ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla düzenlenen yerel toplantıların üçüncüsü 10-11 Kasım 2012 tarihlerinde İzmir'de düzenlendi.

İzmir Barosu, Urla Barosu, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Mazlumder, Mülteci Der, Siyah Pembe Üçgen, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan 23 avukat ve savunucunun katıldığı seminer programına katılanlar, iki gün süren çalışmanın genel değerlendirmesini yaptıklarında, çalışmanın izleme mekanizması konusunda detaylı bilgi verdiğini; sorunların verilere yansıtılması açısından bu çalıştayın Avukatlara tanıtımının çok önemli olduğunu; AİHM kararlarının ülke içindeki uygulamalarına ilişkin güncel sorunlarını anlamak ve bu sorunların çözümünde kişisel katkı imkanları katmak konusunda faydalı olduğunu ifade ettiler. Bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının proje katkısı hakkında daha fazla yönlendirme ihtiyacı olduğunun da altını çizdiler.

AİHM yapısı ve öncü dava/kararları öğrenmiş olmanın çok faydalı olduğunu belirterek, merkezi bir izleme faaliyetinin varlığından haberdar oldukları böylesi bir etkinliğin parçası olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Özellikle AİHM kararlarının infazındaki sorunların görülmesinde ve web sayfasının ve çalışmanın tanıtılması, bu yönde bir bilgiye ulaşılabileceğinin ve sisteminin öğrenilmiş olması, dosyaların tartışılması gibi konularda çok verimli bir toplantı olduğunun altını çizdiler. Yasal değişiklikler konusunda etkili bir yol olduğunu vurgulayarak, bu çalışmaya alanda çalışan Avukatların erişiminin önemine işaret ettiler.