AİHM Kararlarının İzlenmesi Mardin Toplantısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının infazının izlenmesi programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme ve deneyim paylaşımı seminerlerinin sonuncusu Mardin'de gerçekleştirildi. 8-9 Aralık 2012 tarihlerinde Mardin Erdoba Otelde gerçekleştirilen seminer programına Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak barolarından ve bu illerde faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinden 38 kişi katıldı.

Katılımcılar seminer programının genel olarak beklentilerini karşıladığını ve semineri çok verimli bulduklarını ifade ettiler. Özellikle AİHM’deki kararların infazının ne şekilde gerçekleştiği ve kararların dayanak noktalarını öğrenmenin ufuk açıcı olduğuna işaret ederek, programın yerleşik içtihatlar konusunda da oldukça güçlü bilgi sağladığını belirttiler. AİHM başvuru dosyalarında dikkat edilecek hususlar, AİHM başvurularında izlenmesi gereken prosedürler ve içtihatların irdelenmesi ve kararların icrası konusunda tazminatın ödenmesi hususlarını öğrenmenin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler. Bunlarla birlikte sıklıkla vurgulanan AİHM içtihatları ile sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıkların irdelenmesinin ve AİHM kararlarından sonra yerel ve hukuki değişimin izlenmesine dair bilginin kendileri için çok faydalı olduğu konusu oldu.

Programın dolu dolu bir içeriğe sahip olduğunu, bu şekilde AHİM’e karşı ve dolayısıyla Türkiye üzerinde etkili olma konusunda aydınlatıcı olduğunu ve özellikle uygulama ve pratik üzerinden yapılan çalışmaların daha etkili olduğuna vurgu yaptılar. En çarpıcı olarak ifade edilen ise AİHM kararlarının izlenmesi konusunun ne kadar önemli ve etkili bir yol olduğu konusunda inancın artması oldu.

Program çok başarılı bulundu. Çünkü katılımcılara göre AİHM’deki kararların gerekçelerinin yorumunu öğrenme, AİHM’in son zamanlardaki olumsuz kararlarına etki etme gibi bir imkânın olduğuna inanmayı sağlama, AİHM kararlarının hüküm ile birlikte sona ermediği, Bakanlar Komitesinde kararlara uygun bir şekilde işlem yapılmaya devam edilip edilmediği, ihlaller devam ediyor ise hükümet üzerine de baskı unsuru yapılabileceğini bilme ve deneyim ve bilgi paylaşımı sağlama çalışmayı başarılı kılan unsurlardı.