Altuğ Taner Akçam – Türkiye Kararı

27520/07

Başvurucunun ifade hakkının ihlali... AİHM'e göre, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin (Türklüğü aşağılamak) ceza mahkemelerince uygulanışı, "Ermeni meselesi" ile ilgili resmi politikanın eleştirilmesinin de cezalandırılmasını beraberinde getirmektedir. Konuyla ilgili "uygunsuz" görüşü belirten kişiler ciddi bir kovuşturma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, başvuru sahibinin ifade özgürlüğüne müdahalede bulunulmuştur. Mahkeme, TCK'nin 301. maddesindeki ifadenin aşırı geniş ve belirsiz olduğu ve Sözleşme'nin 10. maddesinin gerektirdiği "öngörülebilirlik" şartını karşılamadığı gerekçesiyle 10. maddenin ihlal edildiğine hükmetmiştir. (AİHS 10. madde ihlali)

Bu konuda Türk hükümetinin Eylem Planı/Raporu beklenmektedir...

 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.