Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular...

Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 tarihinden 10 Nisan 2015 tarihine kadar yapılan bireysel başvurulara ilişkin istatistikleri yayınladı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel bavşuruların yıllara göre dağılımı şöyle:

2012: 1342

2013: 9897

2014: 20578

2015: 6250

2012-2015 arasında yapılan başvuruların konulara göre dağılımı ise şöyle oldu:

Seçme ve Seçilme Hakkı: 471

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı: 2788

Kanun Önünde eşitlik Hakkı: 8066

Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması: 4435

İnsan Haklarına Saygılı Devlet: 4279

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı: 1928

Mülkiyet hakkı: 9820

Yaşam Hakkı: 2184

Toplantı Hak ve Hürriyeti: 1565

Düşünce, Din ve Vicdan Hürriyeti: 462

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti: 1083

İşkence ve Eziyet Yasağı: 507

Adil Yargılanma: 34482

Suç ve Cezaların Kanuniliği: 1250

Diğer Haklar: 2383

“Diğer Haklar” başlığı altında “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları”, “Eğitim Hakkı”, “Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması”, “Temel Hak ve Özgürlüklerin Durdurulması”, “Yabancıların dur”mu" ve “Zorla Çalıştırma Yasağı” başlıklarının yer aldığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruların 10249’unda “kabul edilemezlik”, 60’ında “kabul edilebilirlik” kararı verdi.

İstatistiklere ulaşmak için tıklayınız…

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.