Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı

 Yazar: Elisabeth Lambert Abdelgawad

Çeviri: İnan Sevinç

"Yargılama işleminin amacı uygulamada bir işlevinin olmasıdır:

“Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kendi başına bir amaç teşkil etmez: Bu kararlar gelecek için bir değişim vaadi, hak ve özgürlüklerin fiili olarak var olmasını sağlaması gereken bir sürecin başlangıcıdırlar”.

Mahkeme’nin kendisinin de doğrulama olanağı bulduğu üzere, mahkemeye erişim hakkı “bir sözleşmeci devletin yargı sistemi, kesin ve bağlayıcı olan bir mahkeme kararının taraflardan birinin aleyhine olacak şekilde işlevsiz kalmasına yolaçıyorsa görünürde kalacaktır."

2008 yılında 2. basımı yapılan çalışma İHOP tarafından yayınlanmıştır. files/IHOP_AIHM_Kararlarinin_Infazi_Abdelgawad.pdf

 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.