AYM/Grev Hakkı

Başvuru Numarası: 2013/8517

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim-Sen) 28-29 Mart 2012 tarihlerinde ülke çapında düzenlediği "uyarı grevi"ne Tarsus'ta katılan öğretmenlerden Ertan Rüstem ve dokuz öğretmene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği "uyarı cezası" nedeniyle açılan dava...

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararına karşı itirazları Mersin Valiliği tarafından reddedilen öğretmenler, Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin ve Adana Bölge İdare Mahkemesi'nin olumsuz kararları üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular.

Anayasa Mahkemesi de 6 Ocak 2015 tarihinde öğretmenlerin Anayasa'nın 51. maddesinde tanımlanan sendikal haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı için tıklayınız...

Aynı içerikteki diğer kararlara Anayasa Mahkemesi'nin sayfasından ulaşmak için:
Elif Ertan
Selma Baş
Serkan Kanak
Meltem Bozkurt
Sevil Can
Elif Kızıl
Mahmut Bozkurt
Hasan Çakar
Kanber Geçer

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.