AYM/Hrant Dink - Etkin Soruşturma Başvurusu

Başvuru Numarası: 2012/848

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi nedeniyle açılan soruşturmanın "kamu görevlileri yönünden etkili bir şekilde yürütülmediği", "soruşturma dosyasının Dink ailesinden gizlendiği", konu ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 14/9/2010 tarihinde verilen kararın gereklerinin iç hukukta yerine getirilmediği, bu nedenlerle Anayasa'nın 2., 10., 11., 17., 36. ve 40. maddelerinin ihlal edildiğini gerekçesiyle yapılan başvuru...

Anayasa Mahkemesi, Dink ailesinin başvurusunu 36. madde (Hak arama hürriyeti) yönünden kabul edilemez, 17. maddenin birinci fıkrası (Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.) yönünden kabul edilebilir buldu.

Dink ailesinin tazminat talebini reddeden Anayasa Mahkemesi'nin kararı için tıklayınız...

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.