Bakanlar Komitesinin sistemik bir sorunu ortaya koyan kararlara ilişkin Res(2004)3 Sayılı Kararı

Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi

Bakanlar Komitesinin sistemik bir sorunu ortaya koyan kararlara ilişkin Res(2004)3 Sayılı Kararı

(12 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen 114. Bakanlar Komitesi oturumunda kabul edildi.)

Avrupa Konseyi Statüsü’nün 15 b maddesi gereğince Bakanlar Komitesi,

* Avrupa Konseyi'nin amacının üye ülkeler arasında daha güçlü bir birlik kurmak olduğunu ve bu hedefe ulaşmanın en önemli yollarından birisinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasından ve daha da geliştirilmesinden geçtiğini dikkate alarak,

* İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin (bundan sonra “Sözleşme” olarak geçecektir) Avrupa’da insan haklarının koruması konusunda temel referans olmayı sürdürmesi gerektiğine dair inancını tekrar belirterek ve Sözleşme tarafından inşa edilen denetim sisteminin uzun vadede etkililiğini güvence altına alacak düzenlemelere bağlılığını hatırlatarak,

* Sözleşme tarafından oluşturulan ve Sözleşme’nin 1. maddesine uygun olarak, Sözleşme’yle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin ilk etapta ulusal düzeyde korunması ve ulusal makamlar tarafından uygulanması gerektiği ortaya koyan denetim mekanizmasının ikincil nitelikte olduğunu hatırlatarak,

* Bu bağlamda, Sözleşme’nin artık tüm taraf devletlerin iç hukukun ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olmasını memnuniyetle karşılayarak,

* Sözleşme’nin 46. maddesi uyarınca, Yüksek Sözleşmeci Tarafların kendilerini ilgilendiren herhangi bir davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (bundan sonra “Mahkeme” olarak geçecektir) nihai kararına uymayı taahhüt ettiklerini ve Mahkeme'nin nihai kararının, bu kararın yerine getirilmesini denetleyen Bakanlar Komitesi'ne gönderildiğini hatırlatarak,

* İlgili devlete [kararla ilgili] altta yatan sorunları ve gerekli uygulama tedbirlerini belirlemesi için yardımcı olma isteğinin altını çizerek, Mahkeme'nin, kararında sistemik bir sorunun varlığının tespit edilmiş olması durumunda kararların uygulanmasının kolaylaşacağını varsayarak,

* Mahkeme'nin bu konu hakkında 7 kasım 2002 tarihinde Bakanlar Komitesi oturumunda yaptığı sunumu akılda tutarak,

Mahkemeyi,

I- Mümkün olduğu sürece, Sözleşme’nin ihlal edildiğini belirlediği kararlarda, özellikle de [ihlale yol açan] sorunun çok sayıda başka davaya yol açması olasıysa, devletlerin uygun bir çözüm bulmalarına ve kararların yerine getirilmesini denetleyen Bakanlar Komitesi'ne yardımcı olmak için, altta yatan sistemik soruna ve sorunun kaynağına ilişkin saptamalarına yer vermeye,

II- Sistemik bir sorunun varlığına ve bu sorunun kaynağına ilişkin saptamaları içeren kararları salt ilgili devlete ve Bakanlar Komitesi'ne değil aynı zamanda Parlamenterler Meclisi'ne, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne özel olarak bildirmeye ve bu tür kararları Mahkemenin veritabanında uygun biçimde göstermeye davet eder.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.