Interlaken Eylem Planının uygulanması-Çift taraflı bir denetim sistemi yöntemleri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargı ve kararlarının yürütme denetimi: Interlaken Eylem Planının uygulanması - Çift taraflı bir denetim sistemi yöntemleri

Bakan Vekilleri

Bilgi Dokümanları: CM/Inf/DH(2010)37 … 6 Eylül 2010 (1)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Yürütme Dairesi tarafından hazırlanan belge (DG-HL)

Tam metin için: files/CMInfDH_2010_37_Turkish.pdf

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.