Kadının Soyadı Seçme Özgürlüğü: Leventoğlu Abdülkadiroğlu - Türkiye Davası İhlal Kararıyla Sonuçlandı

Evli Kadınların Evlilik Öncesi Soyadlarını Kullanmasının Olanaksızlığı Ayrımcılıktır!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 28 Mayıs 2013 tarihinde Leventoğlu Abdülkadiroğlu-Türkiye davasına (Başvuru no:7971/07) ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, oybirliği ile, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesine ilişkin 8. maddesinin cinsiyet ayrımcılığı yapılarak (Sözleşmenin 14. maddesi) ihlal edildiğine karar verdi.

1996 yılında evlenen kadın başvurucu, 2005 yılında yalnızca evlilik öncesi soyadını kullanmak üzere yerel mahkemeye başvurmuş ancak bu talebi 2006 yılında nihai bir kararla reddedilmişti. Bunun üzerine AİHM'e başvuran başvurucu, evli erkeklere tanınan soyadı kullanma hakkının kadınlara tanınmamasının cinsiyet ayrımcılığı olduğu ve bu nedenle de özel hayata ve aile hayatına saygının ihlal edildiği gerekçesiyle 2007 yılında AİHM'e başvurmuştu.

AİHM, 2004 yılında verdiği standart izleme altına aldığı Ünal Tekeli Kararına dayanarak bu davada da ihlal kararı verdi.

Ünal Tekeli-Türkiye kararı için bkz: http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/107

Ünal Tekeli-Türkiye Kararının Uygulanması İHOP İzleme Raporu için bkz: http://www.aihmiz.org.tr/?q=tr/node/196

 

 

Tags: 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.