"Opuz Kararı" ve "Şüpheli Asker Ölümleri" Raporları Paylaşma Toplantısı

Normal boyutta görmek için tıklayınız

İnsan Hakları Ortak Platformu, 2012 yılından bu yana Avrupa’da tek örneği olan bir program yürütmektedir. Bu program, AIHM tarafından verilen, bireysel giderimden ziyade yapısal bir değişikliğe işaret eden kararların Türkiye’de uygulanmasının izlenmesi ve raporlanmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda 2012-2014 dönemi içinde zorunlu din dersi, sığınmacıların hakları, kadınların soyadı seçme özgürlüğü, vicdani ret, adil yargılanma, ifade özgürlüğü, barışçıl toplantı ve gösteri özgürlüğü, LGBTI hakları bağlamında verilmiş 8 AİHM kararının öngördüğü değişiklikler bakımından izleme süreçleri gerçekleştirilmiş ve raporları hazırlanarak ilgili taraflarla paylaşılmıştır.

2015 yılının ilk yarısında ise iki AİHM kararına ilişkin iki izleme raporu tamamlanmıştır.

Bu kararlardan biri, kadına yönelik şiddette ortaya çıkan cezasızlık sorununa işaret eden ve 2009 yılında AİHM tarafından verilen Opuz kararıdır. İzleme raporunda, öncelikle Opuz kararının gereklerinin yerine getirilmesi için AİHM’nin öngördüğü yükümlülükler tespit edilmiş ve kararın verildiği 2009 yılından itibaren, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği mercek altına alınmıştır. Rapor en temelde, kadına yönelik şiddetle mücadelede yaklaşım ve uygulama bakımından, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracak kararlılığın ve sonuca götürecek pratik uygulamaların gerçekleştirilmediğini ortaya koymaktadır. Rapor, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın danışmanlığında Araştırma Görevlisi Nisan Kuyucu tarafından hazırlanmıştır.

Bir diğer rapor ise şüpheli asker ölümlerini içeren Servet Gündüz ve diğerleri kararına ilişkindir.  Şüpheli asker ölümü davaları, AIHM tarafından düzenli olarak yaşam hakkı ihlali bulunan bir dava grubu olarak standart izleme altında olan bir dava grubudur. Rapor, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve Avukat Duygu Türemez tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tags: 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.