Subaşı ve Çoban- Türkiye Davası İhlalle Sonuçlandı

Subaşı ve Çoban- Türkiye Davası, (Başvuru no. 20129/07), Karar Tarihi: 09 Temmuz 2013

1 Mayıs 2006 tarihinde İzmirde İşçi Bayramı'nı kutlamak üzere düzenlenen gösteriye katılan başvurucular çevik kuvvet görevlilerinin saldırısına uğradı, biber gazına maruz kaldı, tekme atıldı ve copla dövüldü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvurucuların yaralanmalarının niteliği ve düzeyi dikkate alındığında "insanlıkdışı muamelenin" özelliklerinin kabul edilebilmesi için yeterli düzeyde gerçekliğe ulaşıldığı sonucuna vardı.

Mahkeme ayrıca, dava dosyasında soruşturma kapsamında İzmir Savcısı'nın görevdeki polis memurlarının ifadesini almak için kimliklerini belirlemeye yönelik herhangi bir işlem yapmadığını, bunun yerine sadece polis tarafından hazırlanan ve polisin uyguladığı gücün orantılı olduğuna ilişkin rapora dayandığını, savcının başvurucuların polis raporunda iddia edildiği biçimde herhangi bir şiddet eyleminde olup olmadığını saptamak konusunda yetersiz kaldığını ve yaralanmaların gerçekliği ortada olmasına karşılık tıbbi raporda belirtilen bulguların yeterince dikkate alınmadığını tespit etti. Bu tespitlerden hareketle Mahkeme, savcının potansiyel tanıkların ifadelerini almaya çalışmak ve polis tarafından verilenler dışında olayların başka video kayıtlarını incelemek konusunda yetersiz kaldığı sonucuna varararak ulusal makamların başvurucuların kötü muamele iddialarına ilişkin etkili bir soruşturma konusunda yetersiz kaldığı sonucuna vardı. 

Mahkeme oybirliği ile AİHS'nin 3. maddesinin maddi ve usulü olarak ihlal edildiğine karar verdi. 

Dr. D. Çiğdem Sever tarafından tercüme edilerek İHOP ile paylaşılan kararın gayri resmi tercümesini ekte bulabilirsiniz.

 

Tags: 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.