Eylem Planları-Eylem Raporları

Eylem Planları-Eylem Raporları Tanımlamalar ve Hedefler

Bakan Vekilleri
Bilgi dokümanları: CM/Inf/DH(2009)29rev…

3 Haziran 2009

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargı Uygulama Dairesi tarafından hazırlanan bildiri.

Tam metin için files/2009cminfdh29rev_turkish.pdf

Ek 1: files/29ek1.pdf

Ek 2: files/29ek2.pdf

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.