AİHM Kararlarının Türkiye'de Tam Olarak Uygulanması Sürecinin İzlenmesi Çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi

İnsan Hakları Ortak Platformu'nun Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararların infazının uygulanmasını izleme amacıyla Fedral Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin mali desteğiyle başlattığı insan hakları savunucularının güçlendirilmesi programını tanıtmak ve izleme çerçevesi taslağının tartışılmasını sağlamak amacıyla 30 Mart 2012 tarihinde Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir çalıştay gerçekleştirildi.

İnsan hakları alanında aktif avukatların yanısıra insan hakları örgütleri ve Anayasa Mahkemesi raportörlerinin de katıldığı çalıştayda Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak tarafından hazırlanan izleme çerçevesi ve programın faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Tags: 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.