AİHM Kararlarının Uygulanmasının izlenmesi Ankara Eğitim Programı

29 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında  Ankara'da gerçekleştirilen başlangıç eğitim seminerine 25 insan hakları savunucusu katıldı.

Tunalı Hilmi Otelinde düzenlenen 3 günlük eğitim programına Ankara Barosu, Mersin Barosu, İzmir Barosu, Diyarbakır Barosu, Mardin Barosu, Van Barosu, İnsan Hakları Derneği'nin Adana, Mersin, Van, Diyarbakır şubeleri, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, ESHİD, İHAD, İHGD ve AÜ SBF İnsan Hakları Merkezinden temsilciler katıldılar. 

 

Tags: 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.