Uluslararası Örgütler

Afrika Adalet Mahkemesi

Afrika İnsan ve Halk Mahkemesi

Uluslararası Af Örgütü

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği

Çocuk Fuhuşuna, Pornografisine, Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretine Son Ağ

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Özgürlük Evi

İnsan Hakları İzleme Örgütü

Amerikalararası İnsan Hakları Komisyonu

Amerikalararası İnsan Hakları Mahkemesi

Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası Komisyon

Uluslararası Adalet Divanı

Uluslararası Çalışma Örgütü

Sınır Tanımayan Doktorlar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

Sınır Tanımayan Gazeteciler

Çocukları Kurtarın

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.