AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2014/2

Ataman Grubu Kararlarının Uygulanmasına İlişkin İzleme Raporu 

Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Hakkı

Avrupa Konseyi Bakanları Komitesinde "Ataman Grubu Davaları" olarak adlandırılan kesinleşmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ihlal kararları, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlalleri ve/veya göstericiler dağıtılırken uygulanan aşırı ya da orantısız güç sebebiyle başvurucuların kötü muameleye tabi tutulmalarına ilişkindir. Bu gruptaki bazı davalar, ayrıca, başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlallerinin ve tabi tutuldukları kötü muamelenin etkin soruşturulmadığını ve barışçıl göstericiler hakkında gereksiz yargılamalar yapıldığını tespit etmektedir.

Ataman Grubu davaları AİHS’in 11., 3. ve 13. maddelerinin ihlalleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Davalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Türkiye’nin pek çok ilinde gerçekleşen toplantı ve gösterilere ilişkin olarak açılmıştır. Bu iller arasında İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bolu, İzmir ve Malatya’yı sayabiliriz. Ataman Grubu davalarına konu olan toplantı ve gösterilerin içerikleri de çeşitlidir. F-tipi cezaevi koşulları protestolarından NATO Zirvesi protestosuna, ABD’nin Irak’ı işgalinden, İşçi Bayramı mitinglerine, Yüksek Öğretim ve Sosyal Güvenlik yasalarında yapılan değişikliklerin protesto edilmesine kadar zengin bir yelpazede verilen toplumsal ve siyasal tepkiler Ataman Grubu kararlarına konu olmuştur. 

İnsan Hakları Ortak Platformu adına Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Çalı tarafından dava dosyaları, idari ve yasal tedbirlerin incelenmesi sonucu hazırlanan bu rapor, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yönelik tavsiyeler içermektedir. Rapora erişmek için tıklayınız /files/AtamanGrubuRapor.pdf

 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.