Sokağa Çıkma Yasağına Karşı Geçici Tedbir Talepleri ile ilgili AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi/Basın Açıklaması/ECHR 016(2016)/13.01.2016

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’nin güneydoğusundaki bazı ilçe ve köylerde Ağustos 2015’ten bu yana vali ve kaymakamlar tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı tedbirleriyle ilişkili olarak geçici tedbirlerin gerekliliğinin bildirilmesi konusunda 29 ve 31 Aralık 2015 ile 4 Ocak 2016 tarihlerinde bir dizi başvurucudan talep almıştır. Tedbirlerin amacının, güvenlik güçlerinin bu yerlerde kanun ve düzeni muhafaza etmesinin ve sivilleri şiddetten korumasının sağlanması olduğu iddia edilmektedir.

31 Aralık 2015 tarihinde, Mahkeme, Türk Hükümeti’nin sokağa çıkma yasağı ve söz konusu kişiler açısından durumun sonuçları hakkında kesinlik içeren olgusal bilgileri 8 Ocak 2016 itibarıyla sağlamasına karar vermiştir. Hükümet, 8 Ocak 2016’da Mahkeme’ye yanıt vermiştir.

12 Ocak 2016 tarihinde, başvurucuların talepleri ile Hükümet tarafından verilen bilgileri inceleyen Mahkeme, elinde yeterli veri bulunmaması nedeniyle, İç Tüzüğünün 39. Maddesini (Geçici tedbirler) uygulamamaya karar vermiştir.

Mahkeme, 40. Maddeyi (Bir başvurunun acil bildirimi) uygulamaya ve ayrıca 41. Madde (Ele alınacak davaların sırası) kapsamında başvuruları öncelikli olarak ele almaya karar vermiştir. 

Mahkeme başvuruculardan kendisini sonraki gelişmelerden haberdar etmeye devam etmelerini istemiştir. 

Konu, Mahkeme’nin bir dairesine yönlendirilmiştir. 

Son olarak, durumun ciddiyeti dikkate alındığında, Mahkeme, fiziksel bakımdan korumasız durumda olan bireylerin, talep etmeleri halinde, tedaviye erişimlerini sağlamak üzere gerekli her türlü adımın Hükümet tarafından atılacağına güvenmektedir. 

Mahkeme ayrıca yeni kanıt ya da koşulların ortaya çıkması halinde başvurucuların yeniden talepte bulunmasına açık olduğunu ifade etmektedir.

Geçici tedbir talebi nedir?

Mahkeme, İç Tüzüğünün 39 Maddesi kapsamında, Sözleşmeye taraf herhangi bir Devlete geçici tedbir alması gerektiğini belirtebilir. Geçici tedbirler, Mahkeme’nin kabul görmüş uygulamasına göre, yalnızca telafisi mümkün olmayan yakın bir tehlike bulunması halinde geçerli olan acil tedbirlerdir. Bu türden tedbirler, söz konusu davanın kabul edilebilirliği ya da esası hakkında daha sonra alınacak kararlara dair peşin hükümde bulunmaksızın, Mahkeme nezdindeki işlemlerle ilgili olarak kararlaştırılır.

Daha fazla bilgi için, lütfen Factsheet on interim measures (Geçici tedbirler hakkında bilgi notu) belgesine bakınız.