IHOP İzleme Raporları Paylaşım Toplantısı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

KARARLARININ UYGULANMASININ İZLENMESİ PROJESİ

İzleme Raporları
Paylaşım Toplantısı

29 NİSAN 2016 /14.00-17.00
Gordion Otel, Büklüm Sokak No: 59, Kavaklıdere/Ankara
14.00-15.30
Hakkari, Ormancık Köyü Kayıpları /Meryem Çelik ve Diğerleri Kararı
15.30-17.00
Şırnak, Kuşkonar ve Koçağılı Köyleri Havadan Bombalama/Benzer ve Diğerleri Kararı

Benzer ve Meryem Çelik Kararları