AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/3

Meryem Çelik ve Diğerleri Davası (3598/03)

Meryem Çelik ve Diğerleri Davası, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Ormancık mezrasında 1994 yılında gözaltına alındıktan sonra kaybolan 13 kişinin yakınları tarafından "etkisiz soruşturma" gerekçesiyle 10 Eylül 2002 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınmıştır.

AİHM, 16 Nisan 2013 tarihinde AİHS'in yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesinin (esas ve usul açısından), işkence yasağını düzenleyen 3. maddesinin, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu dava, güvenlik güçlerinin fiilleri ve bu fiillerin cezasız kalması ile ilgili olarak Erdoğan ve Diğerleri grubu davaları arasında gruplandırılarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından nitelikli izleme usulüne göre takip edilmektedir.

Anılan dönemde gerçekleşen zorla kaybettirme olayları açısından örnek bir vaka niteliğinde olan Meryem Çelik ve Diğerleri AİHM’in açık bulgularına rağmen cezasızlıkla sonuçlanmak üzeredir. Davaya ilişkin yaptığımız genel saptamaların bir çok ağır insan hakları ihlalinde tekrar ettiği raporda görülecektir.

İnsan Hakları Ortak Platformu adına Ankara Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Av. Levent Kanat ve Feray Salman tarafından dava dosyasının incelenmesi sonucu hazırlanan bu rapor, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yönelik tavsiyeler içermektedir.

Rapor için tıklayınız...

 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.