AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/4

Benzer ve Diğerleri Davası (23502/06)

26 Mart 1994 tarihinde Şırnak’ın Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin savaş uçakları tarafından bombalanması sonucunda 38 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanması nedeniyle AIHM’e yapılan başvuru…

Olaydan sonra, hayatta kalanlar köylerini terk etmiş ve ülkenin farklı bölgelerine taşınmışlardır. AİHM davaya ilişkin hükmünü verdiği dönemde, köyler terk edilmiş durumdadır.

1994, 1996 ve 2006 yıllarında, farklı kararlarda, savcılar, köylerin PKK üyeleri tarafından bombalandığı sonucuna varmışlardır. Hükümet de aynı görüşle Devlet’in olayla ilişkisine işaret eden hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştur. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kayıtları, köylerin bombalandığı gün askeri uçakların bölgedeki iki uçuşunu kanıtlamıştır.

AİHM, Hükümetin bu belgeyle ilgili bilgisine başvurmuştur. Hükümet, bu bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini bildirmiştir. AİHM, bu kadar kritik bir bilginin Hükümet tarafından Mahkeme’ye sunulmamış olmasının sadece AİHS’in 38. maddesini ihlal etmekle kalmadığını bu durumun aynı zamanda başvuruların sağlam temelli olduğuna ilişkin sonuçlar çıkarılmasına neden olacağını belirtmiştir.

İnsan Hakları Ortak Platformu adına Ankara Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Av. Tahir Elçi ve Feray Salman tarafından dava dosyasının incelenmesi sonucu hazırlanan bu rapor, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yönelik tavsiyeler içermektedir.

Rapor için tıklayınız...

 

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.