Venedik Komisyonu'nun Sokağa Çıkma Yasaklarının Yasal Çerçevesi Hakkında Görüş Raporu

Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi Başkanlığı'nın talebi üzerine "sokağa çıkma yasaklarına ilişkin yasal çerçevenin Avrupa standartlarına uyumu hakkında" bir rapor hazırladı.

Raporun, İHOP tarafından yapılan gayrıresmi çevirisi için tıklayınız...

Venedik Komisyonu nedir?
Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı niteliğindeki Venedik Komisyonu 1990 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yeni anayasa hazırlıklarına yardım amacıyla kurulmuştur.
Anayasa hukukçuları, uluslararası hukuk uzmanları, akademisyenler, üye ülkelerin anayasa mahkemelerinin yargıçları ve parlamenterlerden oluşan Venedik Komisyonu dört alanda faaliyet göstermektedir:
1) Anayasa hazırlıklarına yardım,
2) Ülkelerin seçimler ve referandumlar düzenlemesine yardım, yol gösterme,
3) Üye ülkelerin anayasa mahkemeleriyle işbirliği, 
4) Çeşitli uluslararası konularda çalışmalar yapma, raporlar hazırlama, seminerler düzenleme
Avrupa Konseyi'nin Türkiye dahil 51 üyesi Venedik Komisyonu'na üyedir. 2002 yılında Avrupa dışından ülkelerin de komisyona üye olmalarına izin verilmiştir. Bunun ardından Kırgızistan, Şili, Güney Kore, Fas, Cezayir ve İsrail komisyona üye olmuşlardır.