AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2016/1

Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer Artun ve Yazıişleri Müdürü Eren Güvener’in “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla mahkum olmaları üzerine AIHM’e yaptıkları başvuru…

Meral Tamer Artun’un 17 Ağustos, 1999 depreminin öncesinde ve sonrasında gerekli önlemleri almayan yetkililerin özellikle de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ihmali hakkında eleştiriler içeren “Enkazın baş sorumlusu kim? (20 Ağustos, 1999) ve “7.4’lük deprem Demirel’i sarsmaz! (24 Ağustos 1999) Milliyet gazetesinde yayımlandı.

16 Kasım 1999 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada Bakırköy 15. Asliye Ceza Mahkemesi gazetecileri TCK’nın eski 158. maddesi uyarınca (“Basın yoluyla Cumhurbaşkanı’na hakaret”) birer yıl dörder ay hapis cezasına mahkum etti (27 Eylül 2000). Kararda, Artun’un cezası ertelendi, Güvener’in cezası ise 970.000.000 TL para cezasına çevrildi. Karar, Yargıtay’ın 2 Nisan 2001 tarihli kararı ile onandı.

Başvuru üzerine kararı ele alan AIHM, AİHS’in 10. maddesinde güvence altına alınan “ifade özgürlüğü”nün ihlal edildiğine karar verdi.

Dava koşullarından dolayı başvuranların belli bir sıkıntı yaşamış olabileceklerine kanaat getiren AIHM, AİHS’nin 41. maddesi uyarınca başvuranlara ortaklaşa olarak 6.000 Euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Karardan sonra yeniden yargılanma talebiyle yapılan başvuru üzerine Bakırköy 15. Asliye Ceza Mahkemesi, yazıların “basın ve ifade özgürlüğü içinde kaldığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi (18 Mayıs 2010).

Rapor için tıklayınız...