AvKon Reform Süreci

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve yargılarının yürütme denetimi: Interlaken Eylem Planı'nın uygulanması

Eki
22

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve yargılarının yürütme denetimi: Interlaken Eylem Planı'nın uygulanması

Yeni çift yönlü denetim sistemi uygulamasının pratik yöntemleri ile ilgili çözümlenmemiş sorunlar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar Uygulama Dairesi tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nun (Aralık 2010) 100. DH toplantısını takiben sonuçlandırılan belge. (CM/Inf/DH(2010)45 final 7 Aralık 2010)

Gönderen: admin devamını oku

Brighton Deklarasyonu

Eki
21

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Geleceğine İlişkin Üst Düzey Konferans

Brighton Deklarasyonu

(Gayriresmi tercüme)

Gönderen: admin devamını oku

Interlaken Bildirgesi

Eki
19

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Geleceği ile ilgili Üst Düzey Konferans

Gönderen: admin devamını oku
Subscribe to RSS - AvKon Reform Süreci

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.