Proje Destekçileri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının uygulanmasının izlenmesinde insan hakları savunucularının kapasitesini güçlendirme projesi İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından uygulanmaktadır.

Toplam bütçesi 100.650 Euro olan projeye

Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı 88.000 Euro

Danimarka Kalkınma Fonu 12.650 Euro

mali katkıda bulunmaktadır.