Proje Ekibi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesinde insan hakları savunucularının kapasitelerinin güçlendirilmesi  projesi ekibi yedi kişiden oluşmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak, AÜ İnsan Hakları Merkezi

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Murat Aytaç, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi

Avukat Hüsnü Öndül

Avukat Nalan Erkem

Avukat Hülya Üçpınar Üsterci

Bişeng Özdinç