İHOP

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), içinde bulunduğumuz ortam, insan hak ve özgürlüklerine yönelik olarak uluslararası alanda süreklilik kazanan geriletici adımlar, devletin bu eğilimleri anti demokratik unsurları bünyesinde barındırma amacıyla gerekçe olarak kullanması karşısında insan hakları mücadelesinin güçlü kılınması ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının bu tehditlere karşı güçlü bir karşı duruş sergilemesi ihtiyacına yanıt olarak 2005 yılında oluşturulmuş bir paylaşım alanıdır. 2014 yılı itibarıyla İHOP üyesi örgütler aşağıda verilmiştir:

İnsan Hakları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi  

Ayrıntılı bilgi için http://www.ihop.org.tr